Żagle na rzece Elbląg

Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży to stały element półkolonii wodnych, organizowanych na Przystani Grupy Wodnej.

W tym roku Grupa Wodna zaplanowała aż dziewięć pięciodniowych turnusów. Dzieci korzystają z calego sprzętu pływającego przystani, natomiast szczególny nacisk kładziony jest na naukę żeglarstwa.

- Elbląg ma bogatą tradycję morską - mówi Marcin Trudnowski, szef Grupy Wodnej. - Moim marzeniem było to, aby nasza rzeka tętniła życiem, ale żeby tak się stało, musimy zarazić pasją do żeglarstwa najmłodsze pokolenia. Cieszę się, że dzieciom podoba się pływanie optymistami, że chętnie uczestniczą w robotach bosmańskich.

Grupa Wodna pólkolonie wodne organizuje na przystani od trzech lat. Do tej pory ze szkolenia na optymistach, w ramach półkolonii, skorzystało ponad dwa tysiące dzieci.