Regaty Marszałka

Regaty o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego to wyjątkowe żeglarskie wydarzenie, na które zapraszamy 21 października 2023 roku na Przystań Grupy Wodnej.
- godz: 09:00 do 10:30 - osobiste potwierdzenie (dokumenty tożsamości) udziału załogi w biurze zawodów (pod tarasem Caffee Przystań)
- godz: 09:00 do 10:30 - zapoznanie się z jednostkami pływającymi
- godz: 10:45 do 11:30 - odprawa techniczna
- godz: 11:45 - start pierwszego wyścigu
Kolejne wyścigi, a tym samym czas trwania regat, uzależnione są od ilości zgłoszonych zespołów. Podobnie godzina uroczystego zakończenia regat wraz z wręczeniem nagród jest uzależniona od ilości zgłoszonych załóg, a także od warunków atmosferycznych.
Uczestnicy regat płynąć będą na łodziach Topaz typu Omega firmy Topper, które zapewnimy, jako organizator. Wyposażone są w foka i grota.
Inspiracją do regat są zawody Match-racingu.
Harmonogram:
- prawy hals ma pierwszeństwo
- zawietrzny ma pierwszeństwo
- łódź w strefie ma pierwszeństwo
- od sygnału ostrzeżenia 3 minuty do startu.
Załogi startują w składzie dwuosobowym, z czego przynajmniej jedna osoba musi być osobą pełnoletnią. Istnieje możliwość zgłoszenia jednej (trzeciej) osoby jako rezerwowej, warunkiem jest zgłoszenie zgodnie z regulaminem.
Nie ma możliwości dokooptowania do załogi kolejnej osoby w trakcie regat.
Udział w regatach jest bezpłatny.
W trakcie zawodów przygotujemy catering w formie grilla.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mejlowym biuro@grupawodna.pl
Tytuł mejla: Zgłoszenie do Regat o Puchar Marszałka rzeka Elbląg 21.10.2023
Treść zgłoszenia: Niniejszym zgłaszam do udziału załogę "nazwa załogi" w składzie:
1) sternik: imię i nazwisko, tel. kontaktowy:
2) załogant: imię i nazwisko, tel kontaktowy:
3) załogant rezerwowy (nieobowiązkowy): imię i nazwisko, tel. kontaktowy
i zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
KLAUZULA RODO: Przesłanie przeze mnie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie oraz całej załogi zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w publikacjach, prasie, internecie, jak również w przygotowanych przez Organizatora akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamowych na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 2509).
- Udział w regatach potwierdzimy drogą mejlową.
- Nazwa załogi nie może być obraźliwa, nie może naruszać dóbr osób trzecich.
- Decyduje kolejność zgłoszeń.
KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM dostępnym tutaj - https://grupawodna.pl/regaty-o-puchar-marszalka/
Organizatorzy:
Grupa Wodna
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Patronat medilny:
Truso.Elblag
Express.Elbląg

Wszystkie komentarze